Zelfredzaamheid

De begrippen ‘zelfredzaamheid’ en ‘zelfmanagement’ liggen dicht in elkaars verlengde maar zijn verschillend. Zelfredzaamheid gaat vooral over ADL en IADL . Zelfmanagement gaat niet alleen over goed kunnen omgaan met de gevolgen van de ziekte (b.v. bij ADL en IALD) maar vooral ook over een goed leven hebben mét de ziekte. 

In het geval van Dhr Albai lijkt dhr. zelfredzaam omdat zijn ADL en IADL geregeld zijn. Zelfmanagement is echter nodig om de familiebanden ook goed te houden.  B.v. door dhr. Albai te leren anders om te gaan met zijn pijn , artritis, DM II, waarbij hij zich minder afhankelijk van zijn familie leert op te stellen. 

 

Bron: https://www.zorgvoorbeter.nl/zelfredzaamheid/zelfmanagement