Eenzaamheid

De mens is een sociaal wezen dat verbinding nodig heeft met anderen om goed te kunnen functioneren. Door het gemis van deze verbinding met anderen kan men zich eenzaam voelen. Ieder mens heeft minder of meerdere mate behoefte aan sociale contacten. Door voldoende ervaren sociale contacten voelt een persoon zich gesteund en gewaardeerd. Dit vergroot de kwaliteit van het leven en geeft zin aan het leven. Daarnaast kunnen sociale contacten steun geven door het bieden van een helpende hand. 

In de literatuur worden twee typen eenzaamheid  onderscheiden,  emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Mensen kunnen hetzij emotioneel hetzij sociaal eenzaam zijn, maar combinaties van zowel sociale als emotionele eenzaamheid komen ook voor.

  • Als iemand een intieme relatie mist, zoals een emotioneel hechte band met een partner of vriend(in), is sprake van emotionele eenzaamheid.
  • Van sociale eenzaamheid wordt gesproken als iemand betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen mist, zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. 

 

Bron:

https://www.venvn.nl/media/wnvhg5n1/vvn-rl-eenzaamheid-20210713.pdf 

Bakker T.,et.al. (2015) Klinische redeneren bij ouderen, Reed Business Education, pag. 390.

 https://www.eenzaam.nl/