Motiverende gespreksvoering

Bij motiverende gespreksvoering staan de volgende uitgangspunten in de basishouding:

  • Compassie: het welbevinden van de ander staat voorop
  • Je wekt samen vanuit gelijkwaardigheid
  • Je accepteert de eigen keuzevrijheid en erkent en versterkt de autonomie
  • Je nodigt iemand uit om te zoeken naar interne drijfveren

Bij motiverende gespreksvoering wordt er gebruik gemaakt van de volgende gesprekstechnieken: 

  • Open vragen zijn vragen waar je in principe geen ja/nee op kunt antwoorden. Hierdoor wordt een cliënt gestimuleerd om verder te vertellen.
  • Bij reflectief luisteren wordt een gevoel benoemd.
  • Bij bevestigen/ bekrachtigen wordt iets wat de cliënt goed doet benadrukt. Het maakt de cliënt bewust van wat hij wel kan. 
  • Bij samenvatten wordt de inhoud van wat de cliënt zegt nog eens kort herhaald . Hiermee check je als hulpverlener of je alles goed heb begrepen en de cliënt voelt zich hierdoor begrepen. 

Bij oplossingsgerichte gespreksvoering geeft de cliënt de huidige situatie een cijfer, stelt deze zich de ideale situatie voor en wordt er gekeken naar oplossingen die de cliënt zelf aandraagt.

 

Bron:

Miller W.R. & Rollnick S. (2017) Motiverende gespreksvoering 3e editie Ekklesia . Deel 3 Focussen: de strategische richting.

Sassen B. (2014) Gezondheidszorg en zelfmanagement.

Gingerich, W. J., & Peterson, L. T. (2013). Effectiveness of solution-focused brief therapy: a systematic qualitative review of controlled outcome studies. Research on Social Work Practice, 23(3), 266–283.)