Valrisico interventies

Valrisico kent een aanpak waarbij meerdere oorzaken van het valrisico worden aangepakt, in samenwerking met meerdere disciplines. Het is dus belangrijk om hierbij hulp in te schakelen van anderen. Een eerste stap is het verwijzen naar een gespecialiseerde/ HBO vpk. voor een evaluatie valrisico.  De orthostatische hypotensie  wel vast gemeten worden, gezien het feit dat dochter Joyce aangeeft dat dhr. ook duizelig is bij opstaan. De uitslag kan gelijk doorgegeven worden aan de gespecialiseerde verpleegkundige. 

N.B. Bedhekken zijn juist valrisico-verhogend en moet worden voorkomen.

Interventies die een verpleegkundige kan ondernemen NA een val zijn:

– Verwijzen naar gespecialiseerde/ HBO vpk.
– Incident melden (bij huisarts).
– Voorlichting over gevolgen van vallen, belang van bewegen en goed schoeisel.
– Check huis en geeft folder: veiligheid in en om het huis.
– Medicatie bekijken in overleg met huisarts (vitamine D , evt. calcium, pijnstilling).
– Bewegingsmeldende sensoren.
– Aandacht voor risico van kleding (te grote pijpen, lastig open te krijgen riem, panties, slecht passend schoeisel).
– Persoonsalarmering.
– Heupbeschermer.
– Omgevingsfactoren inventariseren en zo nodig aanpassen:
Obstakels wegruimen (snoeren, kleedjes, meubels).
Drempels laten weghalen.
Contrastrijke vloerbedekking.
Antisliptegels in natte ruimte.
Licht checken.
Bereik bel.
             Overdag goede verlichting + nachtverlichting.
Toiletbril op goede hoogte.
Controleer hulpmiddelen (rem, banden).
Stand bed laag.
Looppad vrij houden.
Spullen onder handbereik zetten (niet onnodig bukken).

 – Zorg voor orthostatische hypotensie.
– Langzaam opstaan.
– Voldoende vochtinname.
– Valrisico video’s laten zien, b.v. https://www.youtube.com/watch?v=op02UL0UbBk
– Anti slip sokken.
– Regelmatig met cliënt lopen.
– Activeren mobiliteit.
– Evaluatie met gespecialiseerde/HBO vpk. om op basis van valanamnese en evaluatie valrisico zorgplan verder aan te passen.

 

Bron:

Bleijenberg (2017) Toolkit kwetsbare ouderen. Bohn Stafleu van Loghum.

Larue A. in : Bakker T., Habes V., Quist, G., Van der Sande, J., Van de Vrie, W. (2019) Klinisch redeneren bij ouderen. Functiebehoud in levensloopperspectief. Bohn Stafleu van Loghum.

Schim van der Loeff-Van Veen , R. ( 2017) Geriatrie. Bohn Stafleu van Loghum.