Introductie Samen Beslissen

Bij ouderen stel je de vijf voorbereidende vragen vooraf aan de 1e stap van samen beslissen. Bij samen beslissen wordt duidelijk gemaakt dat er een keuze is en dat de mening van de cliënt belangrijk is voor de keuze van doelen en interventies.  Het model van Buurman komt grotendeels overeen met de stappen van samen beslissen. Immers de doelen worden in stap 3 samen besproken met de cliënt en de interventies in stap 5. 

 

De introductie vragen zijn: 

  • Wat betekent het voor u om ouder te worden?
  • Maakt u zich zorgen? 
  • Hoe denkt u dat het in de toekomst zal zijn? 
  • Wat is er in uw ogen nodig om zo gezond mogelijk ouder te worden?
  • Wat is kwaliteit van leven voor u?

Vertrouwen in eigen kunnen (zelfeffectiviteit) bij een cliënt helpt bij het samen beslissen. Hebben cliënten meer vertrouwen in eigen kunnen dan zijn ze meer betrokken bij de gezamenlijke besluitvorming. Ook culturele achtergrond, gezondheidsgedrag en karakter spelen een rol. Deze verschillen vergen aandacht en flexibiliteit van de zorgprofessionals. Ouderen hebben de neiging om de keuzes meer bij de zorgprofessionals te laten dan jongeren. 

 

Bron:

Pel R. & Bakker A. (2022) Samen beslissen in het verpleegkundig domein, Kadernotitie Vilans & V&VN, Utrecht 

https://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement-samen-beslissen.html

Bron:  Pel R. (2020)  Shifting from “What is the matter?” to “What matters to you?” AMC-UVA

Stappenplan – samen beslissen met ouderen (vilans.nl)