Coping

Een cliënt kan kwetsbaar zijn, maar ook strategieën hebben ontwikkeld om deze kwetsbaarheid te managen.  Dit proces heet coping. Het is van belang om als verpleegkundige / verzorgende niet alleen de kwetsbare gebieden te signaleren maar ook de wijze waarop cliënten gewend zijn om deze kwetsbare gebieden te versterken (copingstijl). Dit zijn belangrijke aanwijzingen voor zelfmanagement waar je als hulpverlener op kunt aansluiten. Coping: combinatie van verstandelijke en emotionele reacties op stress of een probleem, en het gedrag dat daaruit voortvloeit.  

Copingstijl: Er zijn verschillende strategieën en mechanismen van coping. Mensen wisselen het mechanisme dat ze toepassen af, afhankelijk van de omstandigheden en hun copingstijl, die samenhangt met hun persoonlijkheid. 

 

Bron: De Kuiper,  M.  (2017)  Klinische besluitvorming voor verpleegkundigen. Bohn Stafleu van Loghum.