Pijn en cultuur

Pijn is een subjectieve beleving en kan cultureel beïnvloed zijn. 

De zorgprofessional dient de wensen van de patiënt mee te nemen. Het kan lastig zijn om je eigen normen en waarden terzijde te schuiven in relatie tot ‘’oversensitieve’’ personen of mensen die juist geen pijn emotie tonen. Het gebruik van pijnmedicatie is een manier om met pijnmedicatie om te gaan. Het serieus nemen van pijn door het aandacht te geven, rituele activiteiten uit te voeren, het voorschrijven van ontspanningsoefeningen en placebo’s kunnen pijn verlichten. 

Mahdi et al. (2020) Intercultural competence and Health Care. Royal van Gorcum B.V