VMS, preventie vallen

 Preventie maatregelen voor valgevaar zijn altijd multifactorieel en multidisciplinair, b.v.

 • Aanpassing van de medicatie.
 • Het optimaliseren van de visus en het gehoor.
 • Interventies gericht op de omgeving van de patiënt.
 • Educatie en voorlichting aan patiënten en hun naasten.
 •  Interventies gericht op het verbeteren van de mobiliteit, zoals trainen en stimuleren van de mobiliteit (eventueel met fysiotherapeut) en uitleg over het gebruik van hulpmiddelen.
 • Aandacht voor het schoeisel van de patiënt.
 • Aandacht voor de ADL (eventueel met ergotherapeut).
 • Aandacht voor de toiletbehoefte.
 • Interventies gericht op verwardheid/ verminderde cognitie.
 • Interventies gericht op veiligheid als de patiënt in bed ligt.
 • Het gebruik van fixatie/bedhekken zoveel mogelijk vermijden.

Bron: Praktijkgids kwetsbare ouderen (2017) Praktijkgids Kwetsbare ouderen – VMS zorg

https://www.vmszorg.nl/praktijkvoorbeelden-en-tools/praktijkgids-kwetsbare-ouderen/