Kwetsbaarheid

Symptomen die kunnen wijzen op verhoogd risico op kwetsbaarheid zijn: 

  • Toenemende vergeetachtigheid 
  • ADL afhankelijk 
  • polyfarmacie 
  • Multimorbiditeit 
  • 65+
  • Lage SES
  • Zorgmijder of niet weten hoe je professionele hulp kunt krijgen
  • Onveilige leefsituatie 

Het herkennen van deze criteria hoort bij stap 1 : het selecteren van ouderen met een verhoogd risico.  (zie figuur 1: Piramide van Buurman).  Je kunt hier ook de Tilburgse Frailty Index (TFI) of de Groningse Frailty Index (GFI) voor gebruiken. Indien er een verhoog risico op kwetsbaarheid is geconstateerd (globaal 4 criteria of meer), heeft het zin om bij deze cliënten een Screenend Geriatrisch Assessment (SGA)  af te nemen.

   

Piramide van Buurman

Er bestaan verschillende definities van kwetsbaarheid.  De brede definitie omvat naast lichamelijke kwetsbaarheid  ( beperking in ADL, mobiliteit, ) ook de psychische kwetsbaarheid (b.v. depressie, dementie  en persoonlijkheidsproblemen) en sociale kwetsbaarheid (b.v. lage sociaal economische status,  woonsituatie, toegang tot zorg ).  Ouderen definiëren kwetsbaarheid vooral als ” ‘ “bedreiging kwaliteit van leven.”

 

Bron: 

Van  Campen C.  (2011) Kwetsbare ouderen Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau 

Buurman B. in: Bakker T., Habes V., Quist, G., Van der Sande, J., Van de Vrie, W.  (2019) Klinisch redeneren bij ouderen. Functiebehoud in levensloopperspectief.  Bohn Stafleu van Loghum