Screenend Geriatrisch Assessment

De reden om een Screenend Geriatrisch Assessment af te nemen is dat kwetsbare gebieden elkaar kunnen beïnvloeden waardoor er meer kwetsbare gebieden kunnen zijn dan je in eerste instantie ziet. B.v. slecht genezende wond t.g.v. ondervoeding en slechte mobilisatie. De ‘verborgen’ kwetsbare gebieden breng je met een screenend geriatrisch assessment aan het licht.

Een tweede reden is om de ernst van het kwetsbare gebied met behulp van een meetinstrument meer te objectiveren. Hiermee heb je een nulmeting op basis waarvan je interventies kunt evalueren. 

 

Bron:

Buurman B. in: Bakker T., Habes V., Quist, G., Van der Sande, J., Van de Vrie, W. (2019) Klinisch redeneren bij ouderen. Functiebehoud in levensloopperspectief. Bohn Stafleu van Loghum.

Bleijenberg N.(2017) Toolkit Kwetsbare Ouderen. Bohn Stafleu van Loghum.