Pijn meetinstrumenten

De Observatielijst REPOS en PAINAD kunnen gebruikt worden om non-verbale uitingen van pijn te scoren en wordt vaak gebruikt bij ouderen met uitingsproblemen. Ook bij kwetsbare ouderen zonder of met milde cognitieve/communicatieve beperkingen is een observationele beoordeling zinvol.

 

Over het algemeen wordt aangenomen dat een pijnscore bij de NRS van 4 of lager een acceptabel niveau van pijn weergeeft. De pijnscore wordt regelmatig gemeten in het ziekenhuis en geldt als een prestatie indicator die de kwaliteit van zorg aangeeft en verantwoord moet worden.  Bij een pijnscore hoger dan 4, wordt gekeken of de farmacologische en/of non-farmacologische pijninterventies moeten worden aangepast. 

 

Een ander instrument die veel bij dementerenden met uitingsproblemen wordt gebruikt is de PACSLAC. 

 

De ALTIS methode is een hulpmiddel om meer achtergrondinformatie over de pijn aan te geven.Deze methode is een hulpmiddel waarbij de Aard, de Locatie, de Tijdsduur, de Intensiteit en de Samenhang  systematisch in kaart worden gebracht. Let op of pijn het probleem is of van invloed op andere problemen. Denk hierbij aan revalidatie die wordt belemmerd door pijn. 

A Aard van de pijn: ga na wat voor pijn de patiënt heeft (acuut, zeurend, branderig) tintelend). Is er iets voorgevallen? Wat is volgens de patiënt de oorzaak van de pijn?

L Locatie van de pijn: gebruik eventueel een pijnkaart indien de patiënt het lastig vindt de plek aan te wijzen.

T Tijdsduur: sinds wanneer en op welke momenten heeft de patiënt pijn?

I Intensiteit en impact: hiervoor kan een assessment/instrument worden gebruikt, zoals VAS, NRS , REPOS etc. 

S Samenhang: wat lokt de klacht uit, zijn er nog andere klachten? Let op of pijn het probleem is of van invloed op andere problemen. Denk hierbij aan revalidatie die wordt belemmerd door pijn. Welke activiteiten worden belemmerd door de pijn?  Denk er ook aan om pijnvermijdend gedrag observeren: aantal uren in bed doorgebracht, gebruik van pijnstillers.

 

Bron: 

Bleijenberg N. & Van der Sande, J. in: Bakker T ., Habes V., Quist, G., Van der Sande, J., Van de Vrie, W. (2019) Klinisch redeneren bij ouderen. Functiebehoud in levensloopperspectief.  Bohn Stafleu van Loghum 

Verenso 2016. Multidisciplinaire Richtlijn Pijn. Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen. Deel 1 , pagina 10 en deel 2, paragraaf 3.3.3 

https://www.verenso.nl/_asset/_public/Richtlijnen_kwaliteit/richtlijnen/database/VER-003-32-Richtlijn-Pijn-deel1-v5LR.pdf

VER-003-32-Richtlijn-Pijn-deel2-v5LR.pdf (verenso.n

https://www.verenso.nl/_asset/_public/Richtlijnen_kwaliteit/richtlijnen/database/VERRichtlijnPijnDeel3web.pdf

beter-laten-aanbevelingen-2020.pdf (venvn.nl)

https://www.igj.nl/binaries/igj/documenten/indicatorensets/2021/10/04/basisset-medisch-specialistische-zorg-2022/20210930_IGJ+-+Basisset+MSZ+2022.pdf