VMS criteria

De VMS criteria zijn : delier, valgevaar, functioneren en ondervoeding.

Het risico op een delier kan worden verhoogd door : infectie, koorts, dehydratie, elektrolytstoornissen polyfarmacie, gebruik van (genees) middelen met psychoactieve werking, blaaskatheter, obstipatie, pijn, fixatie, slaap/waakverstoringen, operatie, immobilisatie en iatrogene complicaties. Mensen met dementie hebben een verhoogd risico op delier, dus is het verstandig om bij iemand met beginnende dementie hier preventieve maatregelen voor te nemen

Het valgevaar kan extra vergroot zijn door ziekten van hartvaatstelsel, cardiovasculaire medicatie en visusstoornissen.

Het functioneren kan door opname in het ziekenhuis worden verminderd door o.a. bedlegerigheid en minder gebruik van spierkracht.

Risico op  ondervoeding is door opname in het ziekenhuis verhoogd omdat zieke mensen veelal minder eetlust hebben.

Instrumenten om delier, ondervoeding, functioneren en valgevaar te screenen zijn:

 

Bron: Praktijkgids kwetsbare ouderen (2017) Praktijkgids Kwetsbare ouderen – VMS zorg

https://www.vmszorg.nl/praktijkvoorbeelden-en-tools/praktijkgids-kwetsbare-ouderen/