E-health

E-Health wordt gebruikt als verzamelnaam voor zorg op afstand, telemonitoring, e-consult, elektronisch zorgdossier, online -inzage in eigen dossier en nog meer. 

Zowel zorgtechnologie als zelfmanagement worden gezien als mogelijke oplossing voor de vergrijzing
Zorgtechnologie is ook van toepassing in acute zorg, b.v. monitoring van vitale functies op afstand.
Zorgtechnologie wordt zowel gebruikt door jongeren als door ouderen. b.v. het gebruik van internet in Nederland ligt bij oudereren tussen 65-75 ligt op 75% in 2012.
Gebruik maken van zorgtechnologie en stimuleren van zelfmanagement zijn specifiek wel taken die horen bij verpleegkundig en verzorgende beroep.

 

Bron:

Houweling T. (2019) in: Bakker, T. Habes, E.V., Quist, G., Van der Sande, J. & Van de Vrie, W. (2019). Klinisch redeneren bij ouderen: functiebehoud in levensloopperspectief. Bohn Stafleu van Loghum