Delier

In het ziekenhuis wordt altijd naar de risicofactoren van een delier gevraagd zoals:

  • Hebt u eerder een delier gehad?
  • Zijn er bestaande geheugenproblemen?
  • Zijn er ADL problemen? 

Mensen die eerder een delier hebben gehad, mensen met geheugenproblemen en mensen met verminderde ADL hebben namelijk  een verhoogd risico op delier. Het is dus belangrijk om dit vroegtijdig te signaleren zodat je preventieve maatregelen kunt nemen.

Mensen met dementie hebben een verhoogd risico op delier, dus is het verstandig om bij iemand met beginnende dementie hier preventieve maatregelen voor te nemen. Het gevaar van een delier is vergroot door mogelijke : infectie, koorts, dehydratie, elektrolytstoornissen polyfarmacie, gebruik van (genees) middelen met psychoactieve werking, blaaskatheter, obstipatie, pijn, fixatie, slaap/waakverstoringen, operatie, immobilisatie en iatrogene complicaties.

Bron: Praktijkgids kwetsbare ouderen (2017) Praktijkgids Kwetsbare ouderen – VMS zorg