Pijn beleving

Iedereen reageert verschillend op pijn en cultuur is van invloed op uitingsvormen. 

 

De meeste ouderen vertellen niet uit zichzelf dat ze pijn hebben (ze willen liever niet ‘klagen’), of ze gebruiken daar andere woorden voor zoals ‘ongemak’ of ‘een onprettig gevoel’. Daarnaast denken veel ouderen dat pijn bij de leeftijd hoort. 

Neuropatische pijn (t.g.v. Diabetische Mellitus) is soms niet en soms juist wel voelbaar. Het aanraken van het been/voet is bijvoorbeeld minder goed voelbaar, maar wel de pijn tgv de beschadigde zenuw.  Ook kan het zijn dat de oudere geen last heeft van de neuropathie maar wel maar wel van de gevolgen, b.v. ze lopen in een punaise en voelen dit niet.

De zorgprofessional kan ouderen stimuleren over hun pijn te vertellen zodat die behandeld kan worden en  misverstanden weg te nemen.

Mensen die niet over hun pijn kunnen vertellen kan worden geleerd om hun  pijn te herkennen, b.v. wanneer iemand zichzelf ontziet of beperkingen laat zien of vermoeidheid aangeeft. 

De zorgprofessional dient de wensen van de patiënt mee te nemen. Het kan lastig zijn om je eigen normen en waarden terzijde te schuiven in relatie tot ‘’oversensitieve’’ personen of mensen die juist geen pijn emotie tonen. Het gebruik van pijnmedicatie is een manier om met pijnmedicatie om te gaan. Het serieus nemen van pijn door het aandacht te geven, rituele activiteiten uit te voeren, het voorschrijven van ontspanningsoefeningen en placebo’s kunnen pijn verlichten. 

 

 

Bron: 

Verenso 2016. Multidisciplinaire Richtlijn Pijn. Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen. Deel 2. VER-003-32-Richtlijn-Pijn-deel2-v5LR.pdf (verenso.nl)

Mahdi et al. (2020) Intercultural competence and Health Care. Royal van Gorcum B.V

Schim van der Hoeff-van Veen (2017) Geriatrie. BSL