VMS, preventie delier

Bij een beginnend delier is het belangrijk dat de patiënt omgeven wordt door naasten en/of familie. Ook is het verstandig om herkenbare spullen neer te zetten. In dit geval is de radio belangrijk voor Mw. andere spullen hadden b.v. foto’s kunnen zijn, een grote klok of kalender.  Ook is het belangrijk om te voorkomen dat mensen uitgedroogd raken na een operatie. Derhalve is het belangrijk om de vocht en elektrolytenbalans goed bij te houden. 

Preventieve maatregelen voor delirium zijn b.v.

Het screenen van de medicatie op deliriumbevorderende eigenschappen.

  • Dagstructuur
  • De preventie en behandeling van infecties.
  • De preventie en behandeling van dehydratie en elektrolyten stoornissen.
  • Een adequate pijnbehandeling.
  • Het op peil houden van de bloeddruk.
  • Het handhaven en verbeteren van de voedingstoestand, waarbij speciale aandacht en eventuele suppletie van de B-vitamines.
  • Het geven van voorlichting aan de patiënt en zijn naasten.
  • Het afwegen van het gebruik van invasieve interventies, zoals katheters, tegen het risico van delirium.
  • Het in consult vragen van deskundigen op het gebied van delirium.

Bron: Praktijkgids kwetsbare ouderen (2017) Praktijkgids Kwetsbare ouderen – VMS zorg

https://www.vmszorg.nl/praktijkvoorbeelden-en-tools/praktijkgids-kwetsbare-ouderen/