VMS, preventie functionele beperking

Preventieve maatregelen bij functionele beperking (b.v Katz score  > 2 )

Het vermijden van medisch onnodige bedrust. Indien bedrust onvermijdelijk is, kan de patiënt de volgende (preventieve) adviezen krijgen:

  • Voorkom doorliggen door: • regelmatig de billen optillen van het laken • niet met de hielen over het onderlaken schuren • af en toe om de beurt het been optrekken of deze naar opzij draaien • pijnklachten tijdig en duidelijk aangeven, zoals pijn aan de stuit, billen of hielen
  • Voorkom verstijving, veroorzaakt door het samentrekken van spieren in een bepaalde houding, zoals bij opgetrokken knie, door: • regelmatig de ledematen bewegen, vergeet hierbij de handen niet • gebruik geen kussentje in de knieholte
  • Voorkom longontsteking door: • elk uur een paar maal diep in- en uitademen • zodra het mag drie keer per dag op de stoel gaan zitten • Het (laten) beoordelen van medicatie, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen.
  • Een adequate pijnbehandeling met regelmatige pijnscore.
  • Het wijzen op duizeligheid bij positieverandering (vooral na bedrust), eventueel in combinatie met bloeddrukverlagende middelen.
  • Het dagelijks evalueren van infusen, katheters, fixatie en dwanghekken.
  • Interventies gericht op verbeteren van mobiliteit, zoals: • het wandelen of staan van patiënten, ten minste driemaal per dag • een actieve revalidatiehouding van de verpleegkundigen • uitleg over het gebruik van hulpmiddelen • aandacht voor stabiel en stevig schoeisel van de patiënt. • Behandeling door fysio- en/of ergotherapeut gericht op behoud en herstel van functie

Bron: Praktijkgids kwetsbare ouderen (2017) Praktijkgids Kwetsbare ouderen – VMS zorg

https://www.vmszorg.nl/praktijkvoorbeelden-en-tools/praktijkgids-kwetsbare-ouderen/