VMS, preventie ondervoeding

Preventieve maatregelen bij ondervoeding zijn b.v.

  • De verpleegkundige screent elke patiënt bij opname in het ziekenhuis op ondervoeding m.b.v. SNAQ of MUST.
  • Bij een SNAQ score van 2 punten of een MUST score van 1 punt, er sprake is van matige ondervoeding. De patiënt krijgt energie- en eiwitrijke hoofdmaaltijden en energie- en eiwitrijke tussentijdse verstrekkingen. De verpleegkundige schakelt de voedingsassistent in en maakt een aantekening in de medische status.
  • Bij een SNAQ score van 3 of meer punten of een MUST score van 2 of meer punten, er sprake is van ernstige ondervoeding. De patiënt krijgt energie en eiwitverrijkte voeding en behandeling door een diëtist (verpleegkundige schakelt de voedingsassistent en diëtist (via de arts) in, en maakt een aantekening in de medische status). De diëtist wordt binnen 24 uur na opname ingeschakeld.
  • Gedurende de opname volgt de verpleegkundige de voedselinname en het gewichtsbeloop.

 

Bron: Praktijkgids kwetsbare ouderen (2017) Praktijkgids Kwetsbare ouderen – VMS zorg

https://www.vmszorg.nl/praktijkvoorbeelden-en-tools/praktijkgids-kwetsbare-ouderen/