Pijnmedicatie en valrisico

Het moment dat Mw. van der Sande haar medicatie inneemt is geen risicofactor. Het is niet vanzelfsprekend dat voorgeschreven medicatie niet valgevaarlijk zijn. Daarbij kunnen medicijnen op ouderen een sterker effect hebben dan op mensen <70 jaar.

Andere factoren die kunnen zorgen voor valrisico zijn onder andere een eerdere val, valangst, verwardheid/delier, duizeligheid, ziekte van Parkinson, cognitieve stoornissen en visusstoornissen.

 

Bron: 

Federatie Medisch Specialisten. Preventie van valincidenten bij ouderen. Preventie Van Valincidenten Bij Ouderen.pdf

Valrisicobeoordeling ouderen in verpleeghuis – Richtlijn – Richtlijnendatabase

http://www.fysiotherapielindenholt.nl/Draaiboek_screening_valpreventie_DEF.pdf. zie bijlage 2