Zelfmanagement

In de notitie ‘Zelfmanagement: verkenning en agendasetting’ wordt uitgegaan van het Chronic Care Model (CCM).  Zelfmanagement in dit model wordt omschreven als : ‘Zelfmanagement is het individuele vermogen om goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties en leefstijlveranderingen inherent aan leven met een chronische aandoening (www.improvingchroniccare.org)’ (Engels & Dijck, 2010) .

Het bevorderen van zelfmanagement is de basis van elke verpleegkundig interventie. Het doel hiervan is bevorderen van kwaliteit van leven. Een gelijkwaardige samenwerking is belangrijk voor het samen beslissen. Het is belangrijk om de cliënt vertrouwen te geven in eigen kunnen.

 

Bij vraag 50 gaat  het om dhr. Albai vertrouwen te geven in zijn eigen handelen, motivatie en kennis (zelfeffectiviteit). Ook kan Luciel iets vertellen over de wondbehandeling en over de oorzaak van de wond, zoals veneuze insufficiëntie, DM en verminderd mobiliseren. Hierdoor wordt dhr. bewust van zijn mogelijkheden tot zelfstandigheid waardoor hij minder afhankelijk is van anderen, wat zijn kwaliteit van leven bevordert.

 

Zelfeffectiviteit , ofwel vertrouwen in eigen kunnen, is een bepalende factor voor goed zelfmanagement (zie vraag 57).  

 

Bij zelfmanagement gaat het om:

– het omgaan met lichamelijke, psychische en sociale consequenties van de aandoening

– de ziekte inpassen in het dagelijks leven

– streven naar een optimale kwaliteit van leven

– eigen regie van de patiënt en samen beslissen.

 

De 4 stappen van samen beslissen zijn 

 

Bron: 

Van Staa, A., Mies, L., ter Maten-Speksnijder (red)(2017) Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie. Bohn Stafleu van Loghum. p. 20.

Pel R. & Bakker A. (2022) Samen beslissen in het verpleegkundig domein, Kadernotitie Vilans & V&VN, Utrecht.

A.M. Stiggelbout, A.H. Pieterse, J.C.J.M. De Haes, Shared decision making: Concepts, evidence, and practice, Patient Educ. Couns. 98 (2015) 1172–1179. doi:10.1016/j.pec.2015.06.02

 Elwyn G, Durand MA, Song J, et al. A three-talk model for shared decision making: Multistage consultation process. BMJ. (2017) 359:1-7. doi:10.1136/bmj.j4891.

5 A model in Kennisbundel. Vilans.nl   https://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement-competenties.html

 

Zie ook filmpje over zelfmanagement:

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/samenhang-in-zorg/lectoren-platforms-gezondheid-en-welzijn/zelfmanagement-zm/