Zelfmanagementvaardigheden

Lorig en Holman (2003) onderscheiden zes belangrijke zelfmanagementvaardigheden:

 1)het oplossen van problemen,

2) het nemen van beslissingen,

3) het benutten van hulpbronnen 

4) een partnerschap vormen met de gezondheidsprofessional

5) actie ondernemen. 

6) monitoren van de aandoening, het gedrag kunnen aanpassen aan het verloop van de ziekte en zo nodig tijdig maatregelen nemen.

Bron: Lorig, K. R., & Holman, H. R. (2003). Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms. Annals of behavioral medicine, 26(1), 1-7.