Sociale kaart

Een Sociale Kaart omvat informatie over formele en informele organisaties en activiteiten rondom wonen, zorg&welzijn, werk&inkomen, kinderen en jeugd. 

 

Voorbeeld is de digitale Sociale kaart:https://www.digitale-sociale-kaart.nl/